Läkemedelsassisterad Behandling
vid Opioidberoende - LARO

Efter alla år i branschen har vi sett bristerna. I Sverige är dödligheten hög gällande personer med opioid/opiatberoende, men dödligheten är ännu högre i väntan på hjälpen. Genom landstingens LARO gäller oftast långa väntetider, spärrtider och krav på dokumenterade överdoser.

Hos oss är det annorlunda. Det viktigaste för oss är att möta individen där den befinner sig, hjälpen behövs nu, inte senare. Vi jobbar efter samma kriterier som alla landsting och följande gäller dig som vill söka LARO hos oss:

 • Du ska vara 20 år eller äldre
 • Du ska vara folkbokförd i Sverige
 • Du ska ha ett dokumenterat opioid/opiatmissbruk (socialtjänst, sjukvården, polisen etc.)
 • Du ansvarar själv för att ta dig till mottagningen för medicinering, rehabilitering och läkarmottagningar
 • Du ska kunna finansiera din vård på egen hand eller med samtycke med förvaltare om en sådan finns
 • Du ska utredas av våra erfarna läkare med specialistkompetenser

Skräddarsytt upplägg

Då vi är en privat vårdmottagning är det inte kostnadsfritt att gå hos oss, och inget högkostnadsskydd gäller. Det vi erbjuder dig istället är snabb hjälp, kontakt med oss dagar, kvällar och helger – när du behöver oss. Vi är alltid till för att göra din vardag dräglig och tillsammans med dig skräddarsyr vi ett upplägg som passar just ditt liv, din familjesituation och din arbetssituation.

Integriteten är viktig för oss. Vi har därför inga allmänna väntrum och försöker anpassa mottagningen i största möjliga mån. Det ska aldrig vara förknippat med ett obehag att komma till oss. Fullständig sekretess gäller och vi har separat journalsystem. För din egen skull och för ett fungerande liv samarbetar vi med alla myndigheter för att tillsammans kunna göra det bästa av situationen. För personer som har minderåriga barn gäller full öppenhet mot Socialtjänst och särskilda villkor kring provtagningar (urinprov, salivprov).

Läkemedelsassisterad Behandling
vid Opioidberoende - LARO

Efter alla år i branschen har vi sett bristerna. I Sverige är dödligheten hög gällande personer med opioid/opiatberoende, men dödligheten är ännu högre i väntan på hjälpen. Genom landstingens LARO gäller oftast långa väntetider, spärrtider och krav på dokumenterade överdoser.

Hos oss är det annorlunda. Det viktigaste för oss är att möta individen där den befinner sig, hjälpen behövs nu, inte senare. Vi jobbar efter samma kriterier som alla landsting och följande gäller dig som vill söka LARO hos oss:

 • Du ska vara 20 år eller äldre
 • Du ska vara folkbokförd i Sverige
 • Du ska ha ett dokumenterat opioid/opiatmissbruk (socialtjänst, sjukvården, polisen etc.)
 • Du ansvarar själv för att ta dig till mottagningen för medicinering, rehabilitering och läkarmottagningar
 • Du ska kunna finansiera din vård på egen hand eller med samtycke med förvaltare om en sådan finns
 • Du ska utredas av våra erfarna läkare med specialistkompetenser

Skräddarsytt upplägg

Då vi är en privat vårdmottagning är det inte kostnadsfritt att gå hos oss, och inget högkostnadsskydd gäller. Det vi erbjuder dig istället är snabb hjälp, kontakt med oss dagar, kvällar och helger – när du behöver oss. Vi är alltid till för att göra din vardag dräglig och tillsammans med dig skräddarsyr vi ett upplägg som passar just ditt liv, din familjesituation och din arbetssituation.

Integriteten är viktig för oss. Vi har därför inga allmänna väntrum och försöker anpassa mottagningen i största möjliga mån. Det ska aldrig vara förknippat med ett obehag att komma till oss. Fullständig sekretess gäller och vi har separat journalsystem. För din egen skull och för ett fungerande liv samarbetar vi med alla myndigheter för att tillsammans kunna göra det bästa av situationen. För personer som har minderåriga barn gäller full öppenhet mot Socialtjänst och särskilda villkor kring provtagningar (urinprov, salivprov).